ANDROID TV BOX THAI NGUYEN | DAU THU DVB-T2 | KÍNH 3D

Vinabox X10 - Chip 8x cực mạnh

android tv box vinabox x10
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 180k
☀ Android 6.0 Marshmallow tùy biến


Tên sản phẩm Android tv box Vinabox X10
Giá 1.699.000đ
android tv box vinabox x10
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 180k
☀ Android 6.0 Marshmallow tùy biến


Tên sản phẩm Android tv box Vinabox X10
Giá 1.699.000đ

Vinabox X9 - Ram 2GB Android 5.1

tivi box android x9
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Vinabox X9 Pro
Giá 1.099.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
tivi box android x9
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Vinabox X9 Pro
Giá 1.099.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Vinabox X3 Plus - Ram 2GB, Bluetooth 4.0

android tv box vinabox x3 plus
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 180k
☀ Android 5.1 Lolipop Marshmallow tùy biến

Tên sản phẩm Android tv box Vinabox X3 Plus
Giá 1.150.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x 64bit, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
android tv box vinabox x3 plus
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 180k
☀ Android 5.1 Lolipop Marshmallow tùy biến

Tên sản phẩm Android tv box Vinabox X3 Plus
Giá 1.150.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x 64bit, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Vinabox X2 - Sức mạnh thương hiệu Việt

android tv box vinabox x2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 180k
☀ Android 4.4 Kitkat tùy biến

Tên sản phẩm Android tv box Vinabox X2
Giá 750.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
android tv box vinabox x2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 180k
☀ Android 4.4 Kitkat tùy biến

Tên sản phẩm Android tv box Vinabox X2
Giá 750.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Tv Box KIWI S3 Plus - Siêu phẩm nâng cấp

android tv box s3 plus
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Android tv box KIWI S3PLUS
Giá 1.199.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
android tv box s3 plus
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Android tv box KIWI S3PLUS
Giá 1.199.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Android Tv Box Kiwi S1 - Siêu phẩm giá rẻ

android tivi box kiwi s1 thai nguyen
- Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
- Coppy phim HD-Bluray 1 năm
- Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
- Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
- Bảo hành 12 tháng đổi mới
- Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Tivi box android Kiwi S1
Giá 799.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
android tivi box kiwi s1 thai nguyen
- Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
- Coppy phim HD-Bluray 1 năm
- Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
- Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
- Bảo hành 12 tháng đổi mới
- Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Tivi box android Kiwi S1
Giá 799.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Vnpt Smart Box 2 - Hơn cả tv thông minh

androd box vnpt smart box 2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k
☀ Android 4.4 Kitkat tùy biến

Tên sản phẩm Android box Vnpt SmartBox2
Giá 1.899.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
androd box vnpt smart box 2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k
☀ Android 4.4 Kitkat tùy biến

Tên sản phẩm Android box Vnpt SmartBox2
Giá 1.899.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Kính thực tế ảo samsung Gear VR4 Chính Hãng

kinh-thuc-te-ao-samsung-gear-vr-4
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Thấu kính chất lượng cao
☀ Khả năng phóng to màn 100 inch

☀ Có chân cắm xạc USB type C & MicroUSB
☀ Hệ thống nút điều khiển thân thiện
☀ Sử dụng nhựa nguyên sinh ABS
☀ An toàn với trẻ nhỏ
☀ Kích thước nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm Kính thực tế ảo samsung Gear Vr4
Giá 1.099.000đ
Mô tả ngắn Kính thực tế ảo samsung Gear Vr4
Phụ kiện đi kèm Kính Gear VR4, HDSD, dây deo
Khuyến mãi Bảo hành 12 tháng
kinh-thuc-te-ao-samsung-gear-vr-4
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Thấu kính chất lượng cao
☀ Khả năng phóng to màn 100 inch

☀ Có chân cắm xạc USB type C & MicroUSB
☀ Hệ thống nút điều khiển thân thiện
☀ Sử dụng nhựa nguyên sinh ABS
☀ An toàn với trẻ nhỏ
☀ Kích thước nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm Kính thực tế ảo samsung Gear Vr4
Giá 1.099.000đ
Mô tả ngắn Kính thực tế ảo samsung Gear Vr4
Phụ kiện đi kèm Kính Gear VR4, HDSD, dây deo
Khuyến mãi Bảo hành 12 tháng

Thiết bị HDMI không dây Anycast M2Plus

HDMI-KHONG-DAY-ANYCAST-M2-PLUS
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Tương thích với nhiều hãng TV
☀ Truyền tải hình ảnh Full HD1080p  

☀ Hỗ trợ Androi & IOS
☀ An toàn với trẻ nhỏ
☀ Nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm HDMI không dây Anycast M2Plus
Giá 350.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị HDMI không dây
Phụ kiện đi kèm Anycast M2, Dây Usb, HDSD
Khuyến mãi Bảo hành 06 tháng
HDMI-KHONG-DAY-ANYCAST-M2-PLUS
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Tương thích với nhiều hãng TV
☀ Truyền tải hình ảnh Full HD1080p  

☀ Hỗ trợ Androi & IOS
☀ An toàn với trẻ nhỏ
☀ Nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm HDMI không dây Anycast M2Plus
Giá 350.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị HDMI không dây
Phụ kiện đi kèm Anycast M2, Dây Usb, HDSD
Khuyến mãi Bảo hành 06 tháng

DAC nghe nhạc vàng FX-Audio Tube 01

dac nghe nhac vang
Thiết kế nhỏ gọn
☀ Hiệu suất chuyển đổi cao 
☀ Mạch lọc 5 lớp chất lượng cao
☀ Các cổng kết nối mạ vàng
☀ Vỏ nhôm xước sang trọng

☀ Chất âm mềm & ấm 
☀ Phù hợp với nhạc nhẹ, trữ tình

dac nghe nhac vang
Thiết kế nhỏ gọn
☀ Hiệu suất chuyển đổi cao 
☀ Mạch lọc 5 lớp chất lượng cao
☀ Các cổng kết nối mạ vàng
☀ Vỏ nhôm xước sang trọng

☀ Chất âm mềm & ấm 
☀ Phù hợp với nhạc nhẹ, trữ tình

DAC nghe nhạc Lossless FX-Audio X6 chính hãng

dac nghe nhac lossless
Thiết kế nhỏ gọn
☀ Hiệu suất chuyển đổi cao 
Gia công chắc chắn

☀ Mạch lọc 5 lớp chất lượng cao
☀ Các cổng kết nối mạ vàng
☀ Vỏ nhôm xước sang trọng

☀ Chất âm ấm & sắc nét 
☀ Phù hợp với nhạc nhẹ, trữ tình
Tên sản phẩm DAC nghe nhạc Lossless Fx-Audio X6
Giá 1.850.000đ
Mô tả ngắn Dac giải mã âm thanh
Phụ kiện đi kèm Dac X6, Nguồn, HDSD
Khuyến mãi Bảo hành 12 tháng
dac nghe nhac lossless
Thiết kế nhỏ gọn
☀ Hiệu suất chuyển đổi cao 
Gia công chắc chắn

☀ Mạch lọc 5 lớp chất lượng cao
☀ Các cổng kết nối mạ vàng
☀ Vỏ nhôm xước sang trọng

☀ Chất âm ấm & sắc nét 
☀ Phù hợp với nhạc nhẹ, trữ tình
Tên sản phẩm DAC nghe nhạc Lossless Fx-Audio X6
Giá 1.850.000đ
Mô tả ngắn Dac giải mã âm thanh
Phụ kiện đi kèm Dac X6, Nguồn, HDSD
Khuyến mãi Bảo hành 12 tháng

DAC nghe nhạc Bluetooth JC-SQ1 2017

dac-nghe-nhac-bluetooth-jc-sq1
Thiết kế nhỏ gọn  ☀ Hiệu suất chuyển đổi cao 
Gia công chắc chắn ☀ Mạch lọc 5 lớp chất lượng cao
☀ Các cổng kết nối mạ vàng
☀ Vỏ nhôm xước sang trọng
☀ Chất âm ấm & sắc nét 
☀ Phù hợp với nhạc nhẹ, trữ tình
Tên sản phẩm DAC nghe nhạc bluetooth SQ01
Giá 1.750.000đ
dac-nghe-nhac-bluetooth-jc-sq1
Thiết kế nhỏ gọn  ☀ Hiệu suất chuyển đổi cao 
Gia công chắc chắn ☀ Mạch lọc 5 lớp chất lượng cao
☀ Các cổng kết nối mạ vàng
☀ Vỏ nhôm xước sang trọng
☀ Chất âm ấm & sắc nét 
☀ Phù hợp với nhạc nhẹ, trữ tình
Tên sản phẩm DAC nghe nhạc bluetooth SQ01
Giá 1.750.000đ

Bộ chuyển đổi Optical audio - AV

bo chuyen am thanh quang sang av
☀ Thiết kế nhỏ gọn
☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Tín hiệu ổn định
☀ Giữ nguyên chất lượng âm thanh 
☀ Tương thích nhiều thiết bị 

☀ Tiết kiệm điện năng
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới
Tên sản phẩm Bộ chuyển audio Optical - Av
Giá 250.000đ
Mô tả ngắn Bộ chuyển đổi âm thanh kts Optical - AV
Phụ kiện đi kèm Conveter, nguồn, dây quang, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt
bo chuyen am thanh quang sang av
☀ Thiết kế nhỏ gọn
☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Tín hiệu ổn định
☀ Giữ nguyên chất lượng âm thanh 
☀ Tương thích nhiều thiết bị 

☀ Tiết kiệm điện năng
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới
Tên sản phẩm Bộ chuyển audio Optical - Av
Giá 250.000đ
Mô tả ngắn Bộ chuyển đổi âm thanh kts Optical - AV
Phụ kiện đi kèm Conveter, nguồn, dây quang, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt

Bộ lọc nguồn điện sạch Audio Weiduka AC 8.8

bo loc nguon dien sach weiduka ac 88
☀ Bảo vệ thiết bị
☀ Ổn định dòng điện trước khi vào hệ thống
☀ Giảm nhiễu giữa các thiết bị
☀ Giảm sai số tín hiệu đầu ra
☀ Phân bổ dòng đến từng thiết bị
☀ Hạn chế sự cố liên hoàn
☀ Hiệu năng/ giá thành tốt nhất

Tên sản phẩm Bộ lọc nguồn điện sạch Weiduka AC8.8
Giá 1.199.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị lọc nguồn điện Audio chuyên dụng
Phụ kiện đi kèm Lọc nguồn, dây nguồn, sách HDSD
Khuyến mãi Bảo hành 1 năm
bo loc nguon dien sach weiduka ac 88
☀ Bảo vệ thiết bị
☀ Ổn định dòng điện trước khi vào hệ thống
☀ Giảm nhiễu giữa các thiết bị
☀ Giảm sai số tín hiệu đầu ra
☀ Phân bổ dòng đến từng thiết bị
☀ Hạn chế sự cố liên hoàn
☀ Hiệu năng/ giá thành tốt nhất

Tên sản phẩm Bộ lọc nguồn điện sạch Weiduka AC8.8
Giá 1.199.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị lọc nguồn điện Audio chuyên dụng
Phụ kiện đi kèm Lọc nguồn, dây nguồn, sách HDSD
Khuyến mãi Bảo hành 1 năm

USB 1200 Ca khúc nhạc vàng BẤT HỦ

usb nhac vang chat luong cao
☀ 1200 ca khúc nhạc vàng chọn lọc
☀ Sưu tầm từ nguồn chất lượng cao
☀ Định dạng Mp3 thông dụng
☀ Cắm là chạy
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm USB nhạc vàng chất lượng cao
Giá 150.000đ
usb nhac vang chat luong cao
☀ 1200 ca khúc nhạc vàng chọn lọc
☀ Sưu tầm từ nguồn chất lượng cao
☀ Định dạng Mp3 thông dụng
☀ Cắm là chạy
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm USB nhạc vàng chất lượng cao
Giá 150.000đ

Bộ phát wifi 3 râu tenda F3 giá rẻ

anten 3 rau gia re
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 3 Anten cường độ cao 5dBix3
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 3 râu Tenda F3
Giá 399.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu
anten 3 rau gia re
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 3 Anten cường độ cao 5dBix3
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 3 râu Tenda F3
Giá 399.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu

Bộ khuyếch đại WIFI Totolink EX200

bo khuyech dai wifi 2 rau totolink ex200
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 2 Anten cường độ cao 5dBix3
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 1port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 24 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ khuyếch đại Wifi 2 râu Totolink EX200
Giá 350.000đ
Mô tả ngắn Bộ khuyếch đại Wifi kiêm modem wifi tốc độ cao chuẩn N 300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem EX200, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu
bo khuyech dai wifi 2 rau totolink ex200
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 2 Anten cường độ cao 5dBix3
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 1port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 24 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ khuyếch đại Wifi 2 râu Totolink EX200
Giá 350.000đ
Mô tả ngắn Bộ khuyếch đại Wifi kiêm modem wifi tốc độ cao chuẩn N 300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem EX200, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu

Bộ phát wifi 2 râu tenda N301 giá rẻ

bo phat wifi 2 rau gia re tenda n301
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 2 Anten cường độ cao 5dBix2
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 2 râu Tenda N301
Giá 299.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu
bo phat wifi 2 rau gia re tenda n301
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 2 Anten cường độ cao 5dBix2
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 2 râu Tenda N301
Giá 299.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu

Đầu thu kts DVB-T2 ltp 1306 - Chính hãng giá rẻ

đầu thu dvb t2 thái nguyên
- Xem truyền hình miễn phí
- Không còn hiện tượng nhiễu sóng
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Dễ dàng sử dụng
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 Lpt 1306
Giá 499.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành, hộp sản phẩm
Khuyến mãi Tặng kèm anten DVB T2 trong nhà
đầu thu dvb t2 thái nguyên
- Xem truyền hình miễn phí
- Không còn hiện tượng nhiễu sóng
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Dễ dàng sử dụng
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 Lpt 1306
Giá 499.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành, hộp sản phẩm
Khuyến mãi Tặng kèm anten DVB T2 trong nhà

Box ổ cứng di động 3.5’ USB 3.0 Orico

o cung di dong 35 thai nguyen
☀ Thiết kế cứng cáp
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 3.5” Orico 3588US3
Giá 450.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5’
Phụ kiện đi kèm Box, dây usb 3.0, nguồn, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k
o cung di dong 35 thai nguyen
☀ Thiết kế cứng cáp
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 3.5” Orico 3588US3
Giá 450.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5’
Phụ kiện đi kèm Box, dây usb 3.0, nguồn, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k

Dock ổ cứng di động 3.5'/2.5’ USB 3.0 Orico

dock cam o cung di dong orico
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 2.5 Orico 2599US3
Giá 480.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5"/2.5"
Phụ kiện đi kèm Dock, dây usb 3.0, nguồn 12V/2A. sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k
dock cam o cung di dong orico
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 2.5 Orico 2599US3
Giá 480.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5"/2.5"
Phụ kiện đi kèm Dock, dây usb 3.0, nguồn 12V/2A. sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k

Ring remote R1 – Điều khiển thực tế ảo

ring-remote-r1-bluetooth
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Tương thích với nhiều điện thoại
Hỗ trợ Androi & IOS
☀ Chế độ điều khiển âm thanh
☀ Chế độ chụp ảnh
☀ Chế độ tay cầm chơi game

☀ Sử dụng với kính VR
☀ Nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm Ring remote Bluetooth – Điều khiển thực tế ảo
Giá 250.000đ
Mô tả ngắn Điều khiển không dây Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Ring Remote R1, dây microusb
Khuyến mãi Bảo hành 03 tháng
ring-remote-r1-bluetooth
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Tương thích với nhiều điện thoại
Hỗ trợ Androi & IOS
☀ Chế độ điều khiển âm thanh
☀ Chế độ chụp ảnh
☀ Chế độ tay cầm chơi game

☀ Sử dụng với kính VR
☀ Nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm Ring remote Bluetooth – Điều khiển thực tế ảo
Giá 250.000đ
Mô tả ngắn Điều khiển không dây Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Ring Remote R1, dây microusb
Khuyến mãi Bảo hành 03 tháng

Minikeyboard – All in One

minikeyboard - all in one
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Tích hợp toudpad 
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Minikeyboard
Giá 249.000đ
Mô tả ngắn Điều khiển tất cả trong 1
Phụ kiện đi kèm Minikeyboard, usb receive, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Giảm 100k khi mua kèm tv box android
minikeyboard - all in one
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Tích hợp toudpad 
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Minikeyboard
Giá 249.000đ
Mô tả ngắn Điều khiển tất cả trong 1
Phụ kiện đi kèm Minikeyboard, usb receive, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Giảm 100k khi mua kèm tv box android

Tay game bluetooth newgamepad Q1

tay game newgamepad q1 ↗Bảo hành 06 tháng đổi mới
↗Thiết kế chắc chắn
↗Sản phẩm chính hãng
↗Tương thích nhiều loại game
↗Hỗ trợ 99% các loại SmartPhone

↗Tặng kho game 7000 game giả lập
Tên sản phẩm Tay game Bluetooth NEWGAMEPAD Q1
Giá 499.000 vnđ
Mô tả ngắn Tay game chuyên dụng cho thiết bị chạy hệ điều hành Android, IOS. Tivi, máy tính bảng, điện thoại
Phụ kiện đi kèm GamePad, Cáp micro usb
Khuyến mãi Tặng kho game
tay game newgamepad q1 ↗Bảo hành 06 tháng đổi mới
↗Thiết kế chắc chắn
↗Sản phẩm chính hãng
↗Tương thích nhiều loại game
↗Hỗ trợ 99% các loại SmartPhone

↗Tặng kho game 7000 game giả lập
Tên sản phẩm Tay game Bluetooth NEWGAMEPAD Q1
Giá 499.000 vnđ
Mô tả ngắn Tay game chuyên dụng cho thiết bị chạy hệ điều hành Android, IOS. Tivi, máy tính bảng, điện thoại
Phụ kiện đi kèm GamePad, Cáp micro usb
Khuyến mãi Tặng kho game

Camera giám sát từ xa - Yoosee 360

camera giam sat ty xa yoosee thai nguyen
- Giám sát 24/7
- Theo dõi qua 3G, Wifi
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Cảnh báo chuyển động
- Cài đặt dễ dàng
- Không mất phí duy trì
Tên sản phẩm Camera giám sát YooSee xoay 360
Giá 750.000đ
Mô tả ngắn Giám sát mọi nơi 24/7 thông qua di động
Phụ kiện đi kèm Camera Yoosee, nguồn, chân đế treo, HDSD
Khuyến mãi Mua kèm thẻ nhớ 32GB giá 250k
camera giam sat ty xa yoosee thai nguyen
- Giám sát 24/7
- Theo dõi qua 3G, Wifi
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Cảnh báo chuyển động
- Cài đặt dễ dàng
- Không mất phí duy trì
Tên sản phẩm Camera giám sát YooSee xoay 360
Giá 750.000đ
Mô tả ngắn Giám sát mọi nơi 24/7 thông qua di động
Phụ kiện đi kèm Camera Yoosee, nguồn, chân đế treo, HDSD
Khuyến mãi Mua kèm thẻ nhớ 32GB giá 250k

Kinh 3D chủ động - Samsung SS5100GB

kinh 3d chu dong samsung ss5100gb Bảo hành 0 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D chủ động Samsung SS5100GB
Giá 499.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để xem phim 3D trên tivi 3D chủ động. Dùng pin
Phụ kiện đi kèm Kính, Pin Cmose
Khuyến mãi
kinh 3d chu dong samsung ss5100gb Bảo hành 0 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D chủ động Samsung SS5100GB
Giá 499.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để xem phim 3D trên tivi 3D chủ động. Dùng pin
Phụ kiện đi kèm Kính, Pin Cmose
Khuyến mãi

Micro hát Karaoke trên điện thoại mới nhất 2017

micro hat karaoke tren dien thoai
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Có chức năng ghi âm
☀ Khuyếch đại âm thanh
☀ Tương thích với nhiều thiết bị 
☀ Pin sạc dùng chung với sạc điện thoại
☀ An toàn với trẻ nhỏ
☀ Hỗ trợ thẻ nhớ 64GB ☀ Kích thước nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm Micro hát karaoke Magic YS
Giá 450.000đ
Mô tả ngắn Micro hát karaoke bluetooth trên điện thoại
Phụ kiện đi kèm Míc, Micro USB, Dây 3.5 to usb
Khuyến mãi Bảo hành 1 tháng
micro hat karaoke tren dien thoai
☀ Đơn giản, dễ sử dụng
☀ Có chức năng ghi âm
☀ Khuyếch đại âm thanh
☀ Tương thích với nhiều thiết bị 
☀ Pin sạc dùng chung với sạc điện thoại
☀ An toàn với trẻ nhỏ
☀ Hỗ trợ thẻ nhớ 64GB ☀ Kích thước nhỏ gọn dễ mang theo
Tên sản phẩm Micro hát karaoke Magic YS
Giá 450.000đ
Mô tả ngắn Micro hát karaoke bluetooth trên điện thoại
Phụ kiện đi kèm Míc, Micro USB, Dây 3.5 to usb
Khuyến mãi Bảo hành 1 tháng
 

Cửa hàng longmobi.com là đại lý android tv box số 1 Thái Nguyên. Với đại diện các thương hiệu Himedia, Remix Mini, MXQ, Xiaomi. Cung cấp kính xem phim 3D giá rẻ và giải pháp 3D gia đình. lắp đặt và phân phối camera giám sát không dây Xiaomi. Đại lý đầu thu dvb t2 chính hãng tại Thái Nguyên và các phụ kiện truyền hình. Cup cấp giải pháp ép kính điện thoại siêu tốc lấy ngay trong ngày. Đại lý phụ kiện điện thoại uy tín tại Thái Nguyên.