ANDROID TV BOX THAI NGUYEN | DAU THU DVB-T2 | KÍNH 3D

Vnpt Smart Box 2 - Hơn cả tv thông minh

androd box vnpt smart box 2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k
☀ Android 4.4 Kitkat tùy biến

Tên sản phẩm Android box Vnpt SmartBox2
Giá 1.999.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
androd box vnpt smart box 2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k
☀ Android 4.4 Kitkat tùy biến

Tên sản phẩm Android box Vnpt SmartBox2
Giá 1.999.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Zoomtak T8H - Ram 2GB - android 6.0

android tv box zoomtak t8h
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k
☀ Android Marshmallow 6.0

Tên sản phẩm Android tv box Zoomtak T8H
Giá 1.550.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
android tv box zoomtak t8h
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k
☀ Android Marshmallow 6.0

Tên sản phẩm Android tv box Zoomtak T8H
Giá 1.550.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Zoomtak T8X - Siêu phẩm 2016

android tv box zoomtak t8x
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Android tv box Zoomtak T8X
Giá 1.750.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
android tv box zoomtak t8x
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Android tv box Zoomtak T8X
Giá 1.750.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Vinabox X9 - Ram 2GB Android 5.1

tivi box android x9
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Vinabox X9 Pro
Giá 1.199.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
tivi box android x9
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Vinabox X9 Pro
Giá 1.199.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Tv Box KIWI S3 Plus - Siêu phẩm nâng cấp

android tv box s3 plus
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Android tv box KIWI S3PLUS
Giá 1.350.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây
android tv box s3 plus
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới
☀ Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Android tv box KIWI S3PLUS
Giá 1.350.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Android Tv Box Kiwi S1 - Siêu phẩm giá rẻ

android tivi box kiwi s1 thai nguyen
- Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
- Coppy phim HD-Bluray 1 năm
- Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
- Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
- Bảo hành 12 tháng đổi mới
- Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Tivi box android Kiwi S1
Giá 850.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

android tivi box kiwi s1 thai nguyen
- Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
- Coppy phim HD-Bluray 1 năm
- Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
- Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
- Bảo hành 12 tháng đổi mới
- Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Tivi box android Kiwi S1
Giá 850.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Tv Box Android Himedia Q8 - Lựa chọn số 1

tivi box android himedia q8
- Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
- Coppy phim HD-Bluray 1 năm
- Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
- Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
- Bảo hành 12 tháng đổi mới
- Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Tivi box android Himedia Q8
Giá 1.850.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

tivi box android himedia q8
- Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
- Coppy phim HD-Bluray 1 năm
- Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
- Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
- Bảo hành 12 tháng đổi mới
- Tặng chuột không dây trị giá 150k

Tên sản phẩm Tivi box android Himedia Q8
Giá 1.850.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 2GB, Room 8GB, Wifi, Bluetood
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray ,chuột không dây

Android tv box KIWI S2 - Chính hãng Giá rẻ

kiwi box s2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Android tv box KIWI S2
Giá 699.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray

kiwi box s2
☀ Tặng tài khoản xem phim HD vĩnh viễn
☀ Coppy phim HD-Bluray 1 năm
☀ Cài đặt & nâng cấp phần mềm trọn đời
☀ Cài đặt miễn phí các phần xem tivi, bóng đá
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Android tv box KIWI S2
Giá 699.000đ
Mô tả ngắn Chip 4x, Ram 1GB, Room 8GB, Wifi, Bluetooth
Phụ kiện đi kèm Thân máy, nguồn, dây HDMI, điều khiển, HDSD
Khuyến mãi Tặng tài khoản VIP,Coppy phim Bluray

Đầu thu DVB-T2 T202HD, 100% Việt Nam

dau thu kts dvb t2 vnpt igate t202hd
- Xem truyền hình miễn phí 100%
- Karaoke 1500 bài hát Sơn Ca media HD
- Hình ảnh sắc nét fullHD 1080p
- Tín hiệu ổn định không can nhiễu
- Dễ dàng sử dụng với mọi lứa tuổi
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 iGate T202HD
Giá 699.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành
Khuyến mãi Tặng kèm anten DVB T2 trong nhà
dau thu kts dvb t2 vnpt igate t202hd
- Xem truyền hình miễn phí 100%
- Karaoke 1500 bài hát Sơn Ca media HD
- Hình ảnh sắc nét fullHD 1080p
- Tín hiệu ổn định không can nhiễu
- Dễ dàng sử dụng với mọi lứa tuổi
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 iGate T202HD
Giá 699.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành
Khuyến mãi Tặng kèm anten DVB T2 trong nhà

Đầu thu kts DVB-T2 Karaoke Hùng Việt 789s

dau ky thuat so hung viet 789s
- Xem truyền hình miễn phí 100%
- Karaoke 1500 bài hát Sơn Ca media HD
- Hình ảnh sắc nét fullHD 1080p
- Tín hiệu ổn định không can nhiễu
- Dễ dàng sử dụng với mọi lứa tuổi
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 Hùng Việt 789s Karaoke
Giá 799.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành, USB karaoke 16GB
Khuyến mãi Giảm 50k khi mua kèm anten DVB T2 trong nhà

dau ky thuat so hung viet 789s
- Xem truyền hình miễn phí 100%
- Karaoke 1500 bài hát Sơn Ca media HD
- Hình ảnh sắc nét fullHD 1080p
- Tín hiệu ổn định không can nhiễu
- Dễ dàng sử dụng với mọi lứa tuổi
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 Hùng Việt 789s Karaoke
Giá 799.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành, USB karaoke 16GB
Khuyến mãi Giảm 50k khi mua kèm anten DVB T2 trong nhà

Đầu thu kts DVB-T2 ltp 1306 - Chính hãng giá rẻ

đầu thu dvb t2 thái nguyên
- Xem truyền hình miễn phí
- Không còn hiện tượng nhiễu sóng
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Dễ dàng sử dụng
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 Lpt 1306
Giá 499.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành, hộp sản phẩm
Khuyến mãi Tặng kèm anten DVB T2 trong nhà

đầu thu dvb t2 thái nguyên
- Xem truyền hình miễn phí
- Không còn hiện tượng nhiễu sóng
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Dễ dàng sử dụng
- Bảo hành 12 tháng 1 đổi 1
Tên sản phẩm Đầu thu KTS DVB-T2 Lpt 1306
Giá 499.000đ
Mô tả ngắn Thu truyền hình số mặt đất chuẩn DVB-T2
Phụ kiện đi kèm Đầu thu, điều khiển, nguồn, dây AV, Pin, HDSD, Phiếu bảo hành, hộp sản phẩm
Khuyến mãi Tặng kèm anten DVB T2 trong nhà

Bộ phát wifi 3 râu tenda F3 giá rẻ

anten 3 rau gia re
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 3 Anten cường độ cao 5dBix3
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 3 râu Tenda F3
Giá 399.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu

GIỚI THIỆU BỘ PHÁT WIFI 3 RÂU TENDA F3

anten 3 rau gia re
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 3 Anten cường độ cao 5dBix3
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 3 râu Tenda F3
Giá 399.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu

GIỚI THIỆU BỘ PHÁT WIFI 3 RÂU TENDA F3

Bộ phát wifi 2 râu tenda N301 giá rẻ

bo phat wifi 2 rau gia re tenda n301
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 2 Anten cường độ cao 5dBix2
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 2 râu Tenda N301
Giá 299.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu

bo phat wifi 2 rau gia re tenda n301
☀ Hight Speed 300Bmps
☀ 2 Anten cường độ cao 5dBix2
☀ Tầm phủ sóng rộng 20m
☀ 4port Lan mở rộng
☀ Kết nối 100+ thiết bị cùng lúc ☀ Phát sóng xuyên tường ☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Hỗ trợ tốt video call & Game Online
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới

Tên sản phẩm Bộ phát Wifi 2 râu Tenda N301
Giá 299.000đ
Mô tả ngắn Modem wifi tốc độ cao chuẩn N300Mbps
Phụ kiện đi kèm Modem, nguồn, dây Lan, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt tên wifi và mật khẩu

Bộ chuyển đổi Optical audio - AV

bo chuyen am thanh quang sang av
☀ Thiết kế nhỏ gọn
☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Tín hiệu ổn định
☀ Giữ nguyên chất lượng âm thanh 
☀ Tương thích nhiều thiết bị 

☀ Tiết kiệm điện năng
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới
Tên sản phẩm Bộ chuyển audio Optical - Av
Giá 250.000đ
Mô tả ngắn Bộ chuyển đổi âm thanh kts Optical - AV
Phụ kiện đi kèm Conveter, nguồn, dây quang, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt

bo chuyen am thanh quang sang av
☀ Thiết kế nhỏ gọn
☀ Cài đặt dễ dàng
☀ Tín hiệu ổn định
☀ Giữ nguyên chất lượng âm thanh 
☀ Tương thích nhiều thiết bị 

☀ Tiết kiệm điện năng
☀ Bảo hành 12 tháng lỗi đổi mới
Tên sản phẩm Bộ chuyển audio Optical - Av
Giá 250.000đ
Mô tả ngắn Bộ chuyển đổi âm thanh kts Optical - AV
Phụ kiện đi kèm Conveter, nguồn, dây quang, HDSD
Khuyến mãi Hỗ trợ cài đặt

Loa nghe nhạc bluetooth Bose Mini - 5W x 2

loa nghe nhac bluetooth boss mini
☀ Hệ thống loa Stero 5Wx2
☀ Chất lượng âm thanh vượt trội
☀ Nghe nhạc 7h liên tục
☀ Kiểu dáng nhỏ gọn hiện đại
☀ Bảo hành 03 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Loa nghe nhạc buetooth Bose Mini
Giá 280.000đ
Mô tả ngắn Loa nghe nhạc từ thẻ nhở, usb, buetooth
Phụ kiện đi kèm Loa, dây sạc, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua usb 1200 bài hát nhạc vàng giá chỉ 90k
loa nghe nhac bluetooth boss mini
☀ Hệ thống loa Stero 5Wx2
☀ Chất lượng âm thanh vượt trội
☀ Nghe nhạc 7h liên tục
☀ Kiểu dáng nhỏ gọn hiện đại
☀ Bảo hành 03 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Loa nghe nhạc buetooth Bose Mini
Giá 280.000đ
Mô tả ngắn Loa nghe nhạc từ thẻ nhở, usb, buetooth
Phụ kiện đi kèm Loa, dây sạc, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua usb 1200 bài hát nhạc vàng giá chỉ 90k

USB 1200 Ca khúc nhạc vàng BẤT HỦ

usb nhac vang chat luong cao
☀ 1200 ca khúc nhạc vàng chọn lọc
☀ Sưu tầm từ nguồn chất lượng cao
☀ Định dạng Mp3 thông dụng
☀ Cắm là chạy
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm USB nhạc vàng chất lượng cao
Giá 150.000đ

usb nhac vang chat luong cao
☀ 1200 ca khúc nhạc vàng chọn lọc
☀ Sưu tầm từ nguồn chất lượng cao
☀ Định dạng Mp3 thông dụng
☀ Cắm là chạy
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm USB nhạc vàng chất lượng cao
Giá 150.000đ

Box ổ cứng di động 3.5’ USB 3.0 Orico

o cung di dong 35 thai nguyen
☀ Thiết kế cứng cáp
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 3.5” Orico 3588US3
Giá 450.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5’
Phụ kiện đi kèm Box, dây usb 3.0, nguồn, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k

o cung di dong 35 thai nguyen
☀ Thiết kế cứng cáp
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 3.5” Orico 3588US3
Giá 450.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5’
Phụ kiện đi kèm Box, dây usb 3.0, nguồn, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k

Box ổ cứng di động 2.5’ USB 3.0 Orico

box o cung di dong usb 3.0 orico
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 2.5 Orico 2599US3
Giá 180.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 2.5’
Phụ kiện đi kèm Box, dây usb 3.0, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k
box o cung di dong usb 3.0 orico
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 2.5 Orico 2599US3
Giá 180.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 2.5’
Phụ kiện đi kèm Box, dây usb 3.0, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k

Dock ổ cứng di động 3.5'/2.5’ USB 3.0 Orico

dock cam o cung di dong orico
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 2.5 Orico 2599US3
Giá 480.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5"/2.5"
Phụ kiện đi kèm Dock, dây usb 3.0, nguồn 12V/2A. sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k
dock cam o cung di dong orico
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Chuẩn USB 3.0 tốc độ cao
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Box ổ cứng di động 2.5 Orico 2599US3
Giá 480.000đ
Mô tả ngắn Thiết bị cắm ổ cứng di động 3.5"/2.5"
Phụ kiện đi kèm Dock, dây usb 3.0, nguồn 12V/2A. sách hướng dẫn
Khuyến mãi Mua kèm tivi box giảm 50k

Chuột bay Kiwi999 - Chính hãng giá rẻ

chuot bay kiwi 999 chinh hang Bảo hành 03 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Chuột bay Kiwi999 Chính hãng
Giá 350.000 vnđ
Mô tả ngắn Điều khiển chuột trong không khí, tích hợp bàn phím dễ dàng nhập liệu
Phụ kiện đi kèm Chuột, đầu usb, sách HDSD
Khuyến mãi
chuot bay kiwi 999 chinh hang Bảo hành 03 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Chuột bay Kiwi999 Chính hãng
Giá 350.000 vnđ
Mô tả ngắn Điều khiển chuột trong không khí, tích hợp bàn phím dễ dàng nhập liệu
Phụ kiện đi kèm Chuột, đầu usb, sách HDSD
Khuyến mãi

Minikeyboard – All in One

minikeyboard - all in one
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Tích hợp toudpad 
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Minikeyboard
Giá 249.000đ
Mô tả ngắn Điều khiển tất cả trong 1
Phụ kiện đi kèm Minikeyboard, usb receive, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Giảm 100k khi mua kèm tv box android

minikeyboard - all in one
☀ Thiết kế nhỏ gọn 
☀ Chất liệu cao cấp
☀ Tích hợp toudpad 
☀ Tương thích với nhiều thiết bị
☀ Bảo hành 12 tháng đổi mới

Tên sản phẩm Minikeyboard
Giá 249.000đ
Mô tả ngắn Điều khiển tất cả trong 1
Phụ kiện đi kèm Minikeyboard, usb receive, sách hướng dẫn
Khuyến mãi Giảm 100k khi mua kèm tv box android

Tay game N1 Pro - 7000 Game đẳng cấp

tay game newgamepad n1 pro Bảo hành 06 tháng đổi mới
Tặng kho game 7000 game giả lập
Tên sản phẩm Tay game Bluetooth NEWGAMEPAD N1 PRO
Giá 450.000 vnđ
Mô tả ngắn Tay game chuyên dụng cho thiết bị chạy hệ điều hành Android, IOS. Tivi, máy tính bảng, điện thoại
Phụ kiện đi kèm GamePad, Cáp micro usb
Khuyến mãi Tặng kho game
tay game newgamepad n1 pro Bảo hành 06 tháng đổi mới
Tặng kho game 7000 game giả lập
Tên sản phẩm Tay game Bluetooth NEWGAMEPAD N1 PRO
Giá 450.000 vnđ
Mô tả ngắn Tay game chuyên dụng cho thiết bị chạy hệ điều hành Android, IOS. Tivi, máy tính bảng, điện thoại
Phụ kiện đi kèm GamePad, Cáp micro usb
Khuyến mãi Tặng kho game

Camera giám sát từ xa - Yoosee 360

camera giam sat ty xa yoosee thai nguyen
- Giám sát 24/7
- Theo dõi qua 3G, Wifi
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Cảnh báo chuyển động
- Cài đặt dễ dàng
- Không mất phí duy trì
Tên sản phẩm Camera giám sát YooSee xoay 360
Giá 750.000đ
Mô tả ngắn Giám sát mọi nơi 24/7 thông qua di động
Phụ kiện đi kèm Camera Yoosee, nguồn, chân đế treo, HDSD
Khuyến mãi Mua kèm thẻ nhớ 32GB giá 250k

camera giam sat ty xa yoosee thai nguyen
- Giám sát 24/7
- Theo dõi qua 3G, Wifi
- Hình ảnh sắc nét
- Tín hiệu ổn định
- Cảnh báo chuyển động
- Cài đặt dễ dàng
- Không mất phí duy trì
Tên sản phẩm Camera giám sát YooSee xoay 360
Giá 750.000đ
Mô tả ngắn Giám sát mọi nơi 24/7 thông qua di động
Phụ kiện đi kèm Camera Yoosee, nguồn, chân đế treo, HDSD
Khuyến mãi Mua kèm thẻ nhớ 32GB giá 250k

Kinh 3D chủ động - Samsung SS5100GB

kinh 3d chu dong samsung ss5100gb Bảo hành 0 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D chủ động Samsung SS5100GB
Giá 499.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để xem phim 3D trên tivi 3D chủ động. Dùng pin
Phụ kiện đi kèm Kính, Pin Cmose
Khuyến mãi
kinh 3d chu dong samsung ss5100gb Bảo hành 0 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D chủ động Samsung SS5100GB
Giá 499.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để xem phim 3D trên tivi 3D chủ động. Dùng pin
Phụ kiện đi kèm Kính, Pin Cmose
Khuyến mãi

Kinh xem phim 3D thụ động LG-AG-F310

kinh 3D thu dong LG-AG-F310 Bảo hành 0 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D thụ động LG AGF-310
Giá 120.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để xem phim 3D trên tivi 3D thụ động. Không cần pin
Phụ kiện đi kèm Kính LG-AG-F310
Khuyến mãi
kinh 3D thu dong LG-AG-F310 Bảo hành 0 tháng đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D thụ động LG AGF-310
Giá 120.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để xem phim 3D trên tivi 3D thụ động. Không cần pin
Phụ kiện đi kèm Kính LG-AG-F310
Khuyến mãi

Kính 3D xanh đỏ giá rẻ

kinh 3d xanh do Bảo hành 0 đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D xanh đỏ
Giá 65.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để trải nghiệm phim 3D trên màn hình tivi,laptop
Phụ kiện đi kèm Kính xanh đỏ
Khuyến mãi
kinh 3d xanh do Bảo hành 0 đổi mới
Tên sản phẩm Kính 3D xanh đỏ
Giá 65.000 vnđ
Mô tả ngắn Kính dùng để trải nghiệm phim 3D trên màn hình tivi,laptop
Phụ kiện đi kèm Kính xanh đỏ
Khuyến mãi

Anten DVB T2 trong nhà tốt nhất

anten dvb-t2 trong nha Bảo hành 2 tháng đổi mới. SHIP COD toàn Quốc
Tên sản phẩm Anten DVB-T2 trong nhà
Giá 119.000 vnđ
Mô tả ngắn Anten tivi thu sóng dvb-t2 trong nhà
Phụ kiện đi kèm Anten, dây usb cấp nguồn 5v, bộ ốc vít
Khuyến mãi
anten dvb-t2 trong nha Bảo hành 2 tháng đổi mới. SHIP COD toàn Quốc
Tên sản phẩm Anten DVB-T2 trong nhà
Giá 119.000 vnđ
Mô tả ngắn Anten tivi thu sóng dvb-t2 trong nhà
Phụ kiện đi kèm Anten, dây usb cấp nguồn 5v, bộ ốc vít
Khuyến mãi
 

Cửa hàng longmobi.com là đại lý android tv box số 1 Thái Nguyên. Với đại diện các thương hiệu Himedia, Remix Mini, MXQ, Xiaomi. Cung cấp kính xem phim 3D giá rẻ và giải pháp 3D gia đình. lắp đặt và phân phối camera giám sát không dây Xiaomi. Đại lý đầu thu dvb t2 chính hãng tại Thái Nguyên và các phụ kiện truyền hình. Cup cấp giải pháp ép kính điện thoại siêu tốc lấy ngay trong ngày. Đại lý phụ kiện điện thoại uy tín tại Thái Nguyên.